Wij werken vanuit de overtuiging dat ICT de overheid vooruit helpt bij maatschappelijke vraagstukken

Kwaliteitsaanpak 5 jaar

De ‘ICTU Kwaliteitsaanpak Softwareontwikkeling’ bestaat 5 jaar. Voor de ontwikkeling van maatwerksoftware is het de vaste werkwijze geworden. ICTU past het onder meer toe in het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel van de RvIG.

IBDS richt zich op de balans tussen wat kan, wat mag en wat wenselijk is

De Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS) schetst op hoofdlijnen hoe de overheid met data maatschappelijke opgaven beter kan adresseren. Waarbij risico’s van datagebruik goed worden afgewogen. Bij ICTU is een programmaorganisatie ingericht die in samenwerking met BZK en andere partijen diverse projecten initieert. Wat heeft de IBDS straks concreet te bieden?  

Actief in Europa

De Europese Commissie komt met steeds meer wetgeving, die vaak concreter is en verder gaat dan Nederlandse wetten. Goed dus om actief te volgen wat er in de Europese Unie gebeurt, aldus Menno Gmelig Meijling en Xander van der Linde van ICTU.